DOKUMENTÁCIA

Teplovodný kotol ICI Caldaie typ TNX EN


Konštrukčný tlak:    6 bar (10 bar)
Tepelný výkon:   8.000 kW ÷ 20.000 kW
Účinnosť:   92%

Teplovodný trojťahový kotol TNX EN je vyrobený z kvalitnej ocele a je určený na ohrev s teplotami od 60°C do 100°C.

Dodáva sa kompletne zmontovaný so všetkými regulačnými a bezpečnostnými prvkami pre automatickú prevádzku. Kotol TNX EN je dodávaný s ovládacím panelom.
Štandardne sa kotol TNX EN dodáva s horákmi Riello, ale v prípade požiadavky je možné kotol prispôsobiť aj pre iné typy horákov.

 
MODERNÁ TECHNOLÓGIA

Teplovodný kotol TNX EN sa vyrába v rozsahu tepelných výkonov od 8.000 kW až do 20.000 kW jedného zariadenia s účinnosťou 92%. Základná verzia kotla TNX EN je s konštrukčným tlakom 6 bar. Na vyžiadanie je možné dodať kotol TNX EN s konštrukčným tlakom 10 bar a ohrevom do 110°C.

Voľbu vhodného typu teplovodného kotla konzultujte s našim technickým oddelením.

NA STIAHNUTIE