DOKUMENTÁCIA

Teplovodný kotol ICI Caldaie
typ TNOX EN


Konštrukčný tlak:    6 bar (10 bar)
Tepelný výkon:   7.000 kW ÷ 17.000 kW
Účinnosť:   93%

Teplovodný trojťahový kotol TNOX EN je vyrobený z kvalitnej ocele a je určený na ohrev s teplotami od 60°C do 100°C.
Dodáva sa kompletne zmontovaný so všetkými regulačnými a bezpečnostnými prvkami pre automatickú prevádzku. Kotol TNOX EN je dodávaný s ovládacím panelom.

Štandardne sa kotol TNOX EN dodáva s horákmi Riello, ale v prípade požiadavky je možné kotol prispôsobiť aj pre iné typy horákov.

 
MODERNÁ TECHNOLÓGIA

Teplovodný kotol TNOX EN sa vyrába v rozsahu tepelných výkonov od 7.000 kW až do 17.000 kW jedného zariadenia s účinnosťou 93%. Základná verzia kotla TNOX EN je s konštrukčným tlakom 6 bar. Na vyžiadanie je možné dodať kotol TNOX EN s konštrukčným tlakom 10 bar a ohrevom do 110°C.

Voľbu vhodného typu teplovodného kotla konzultujte s našim technickým oddelením.

NA STIAHNUTIE