DOKUMENTÁCIA

Teplovodný kotol ICI Caldaie typ REX


Konštrukčný tlak:    6 bar
Tepelný výkon:   4.000 kW ÷ 6.000 kW
Účinnosť:   92,5% (REX)
Účinnosť:   95,3% (REX-F)

Teplovodný kotol REX je vyrobený z kvalitnej ocele a je určený na ohrev s teplotami od 60°C do 100°C.

 
MODERNÁ TECHNOLÓGIA

Výhodou teplovodného kotla REX je vysoká účinnosť až 92,5% u typu REX a 95,3% u typu REX-F!

Fin-E ® - 3-HVIEZDIČKOVÝ ÚČINNOSTNÝ SYSTÉM PATENTOVANÝ FIRMOU  ICI CALDAIE je použitý pri type kotla REX-F.  Fin-E ® je hliníkový profil,  s vnútornými rebrami, vsadenými na zadnej strane spalinových rúr kotla, aby bol zabezpečený úplný kontakt medzi plochami.
Pokiaľ spaliny prenášajú tepelnú energiu pozdĺž rebrovanej plochy, jeho vlastná teplota je znížená skôr, ako dosiahne spalinovú komoru a preto vystupuje z komína pri veľmi nízkej teplote.

Teplovodný kotol REX a REX-F sa dodáva kompletne zmontovaný so všetkými regulačnými a bezpečnostnými prvkami pre automatickú prevádzku. Kotol REX a REX-F je dodávaný s ovládacím panelom. Štandardne sa kotol REX a REX-F dodáva s horákmi Riello, ale v prípade požiadavky je možné kotol prispôsobiť aj pre iné typy horákov.

Teplovodný kotol REX a REX-F sa vyrába v rozsahu tepelných výkonov od 4.000 kW až do 6.000 kW jedného zariadenia s účinnosťou 92,5% (REX) a 95,3% (REX-F). Konštrukčný tlak kotla REX a REX-F je 6 bar.

Voľbu vhodného typu teplovodného kotla konzultujte s našim technickým oddelením.