Meranie vzoriek vody


Na to, aby obsluha tepelných zariadení (kotlov) mohla správne prevádzkovať tieto zariadenia, musí mať k dispozícií možnosť analyzovať vzorky vody. Najjednoduchší spôsob merania vzoriek vody z kotlov je používanie jednoduchých a spoľahlivých prístrojov na analýzu jednotlivých parametrov vody, alebo titračné sady na meranie viacerých parametrov kotlovej a napájacej vody.

Jednoducho si obsluha dokáže vykonať meranie tvrdosti vody, pH, vodivosti vody, množstva fosforečnanu alebo siričitanu vo vode a samozrejme aj ďalšie merania.

Voľbu správnej sady na meranie vody konzultujte s našim technickým oddelením. Mám záujem o prístroje