DOKUMENTÁCIA

Termoolejový kotol ICI Caldaie
typ OPX REC


Konštrukčný tlak:    10 bar
Tepelný výkon:   1.163 kW ÷ 9.302 kW
Účinnosť:   91%

Termoolejový kotol - ohrievač diatermického oleja OPX REC je trojťahovej konštrukcie a je vhodný na prenos vysokej teploty ( až do 300°C ) za pomoci termooleja pri relatívne nízkom tlaku. V podstate sa jedná o rúrkový generátor ohrevu termooleja, pretože je vyrobený systémom „rúrkového hada – špirály“. Využije sa všade tam, kde je potreba ohrevu s vysokou teplotou bez nutnosti použitia vysokých tlakov. Najčastejšie využitie je na ohrev asfaltových zmesí, ohreve pri výrobe zemiakových lupienkov a ohreve priemyselných procesov. Konštrukcia umožňuje dosahovať účinnosť 91%.
 
MODERNÁ TECHNOLÓGIA

Dodáva sa kompletne zmontovaný so všetkými regulačnými a bezpečnostnými prvkami pre automatickú prevádzku. Štandardne sa termoolejový kotol - ohrievač termooleja OPX REC dodáva s horákmi Riello, ale v prípade požiadavky je kotol OPX REC možné prispôsobiť aj pre iné typy horákov.

Výhodou ohrievača termooloja OPX REC je ohrev média ( termooleja ) na vysokú teplotu bez nutnosti prevádzky zariadení s vysokým tlakom média, rýchly ohrev a kompaktné rozmery .

Kotol na ohrev termálneho oleja, resp. ohrievač termooleja OPX REC sa vyrába v rozsahu tepelných výkonov od 1.163 kW až do 9.302 kW jedného zariadenia.

Voľbu vhodného typu termoolejového kotla – ohrievača termooleja konzultujte s našim technickým oddelením. Mám záujem o kotol