DOKUMENTÁCIA

Odželezňovanie vody

Ak máte problém s vysokým obsahom železa vo vode, naša spoločnosť GARANT MARTIN, spol. s r.o. s dlhoročnými skúsenosťami vám rada pomôže s úpravou vody odželezňovaním. Dodávame zariadenia na odstraňovanie železa z vody, ktoré znížia obsah železa vo vode pod stanovený limit (medznú hodnotu).
 
SCHVÁLENÉ ÚRADOM
ZDRAVIU NEŠKODNÉ
MODERNÁ TECHNOLÓGIA
 

Princíp činnosti zariadenia na odželeznenie pitnej vody

Naša technológia úpravy vody používa osvedčený a najrozšírenejší spôsob odželezňovania vody systémom prietoku vody zariadeniami s náplňou BIRM, Green Sand, Pyrolox, MTM, Ecomix, Crystal Right alebo ZeoCem Mn, ktorého voľba závisí od zloženia vody a podmienok prevádzkovania. Regenerácia alebo preplach sa vykonáva automaticky.
 

Železo vo vode

Železo (Fe) je zdravotne nevýznamným ukazovateľom, ktorý však nepriaznivo ovplyvňuje senzorické vlastnosti vody a spôsobuje žltú až hrdzavú farbu, príp. jej horkú chuť. Aj malé koncentrácie Fe2+ vo vode môžu byť príčinou nadmerného rozvoja železitých baktérií, ktoré potom upchávajú potrubie a pri  odumieraní sú príčinou zápachu. Zvýšený výskyt železa vo vodách je sprevádzaný obvykle aj výskytom mangánu (viac o odmangánovaní). Železo sa vyskytuje v pôde a v horninách, je to tiež esenciálny stopový prvok. Isté množstvá železa, ktoré sa nachádzajú v pitnej vode, môžu mať prírodný pôvod.

Podzemná voda obsahuje zvyčajne množstvo železa do 1 mg/ liter. Množstvo železa v povrchových vodách je zvyčajne medzi 0,001 mg/lit. až 10 mg/lit. V zásade by zvýšený obsah železa vo vode nemal byť škodlivý či nebezpečný, ale napriek tomu sa odporúča prípustné množstvo železa v pitnej vode medzi  0,1 mg/lit. až 0,2 mg/liter.
 

Medzné hodnoty železa vo vode

V SR je medzná hodnota železa ( Fe ) v pitnej vode 0,2 mg/liter.
Prekročenie medznej hodnoty do 0,50 mg/lit. je prípustné, len ak ide o železo z geologického podložia a ak nedochádza k nežiadúcemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody.
 

Zdravotné riziká

Železo spolu s niektorými ďalšími ťažkými kovmi je esenciálnym stopovým prvkom, čo znamená, že je veľmi dôležité pre ľudské telo a iné živé organizmy. Železo môže predstavovať zdravotné riziko iba vo vysokých dávkach - môže sa stať dokonca jedom. Prvým symptómom je v zásade bolesť žalúdka. Pokiaľ je množstvo železa v pitnej vode príliš veľké, môže spôsobiť dávenie a hnačku a dokonca poškodiť črevá. Na rozdiel od ľudí môže byť železo veľmi toxické pre ryby.

Množstvo železa v pitnej vode viac ako 0,2 mg/lit. môže pre konečného spotrebiteľa spôsobiť nasledujúce problémy:
  1. vážny dopad na chuť pitnej vody
  2. drastickú zmenu farby vody, zanechávanie hnedých fľakov
  3. zvýšenú koróziu vodovodných potrubí, netesnosť kohútikov
  4. zdravotné problémy

Výhody zariadenia na odželeznenie vody:

PLNE AUTOMATICKÁ PREVÁDZKA
Regenerácia sa vykonáva automaticky po odobraní daného množstva vody, ktoré vyčerpá kapacitu zariadenia.
ODOLNOSŤ ZARIADENÍ PROTI KORÓZIÍ
Riadiace ventily a patróny sú vyrobené z nekorozívnych materiálov a to predurčuje zariadeniu veľmi dlhú životnosť.
NEPRETRŽITÁ DODÁVKA UPRAVENEJ VODY
Duplexné zariadenia používajú dve patróny  ktoré zabezpečujú 24 hod. denne odželeznenú vodu i počas regenerácie.
PROTIPRÚDOVÁ REGENERÁCIA
Ventily s protiprúdou regeneráciou zvyšujú efektívnosť regenerácie a kvalitu upravenej vody.
 

Rozdelenie zariadení na odželeznenie vody:

SIMPLEX – zariadenie s jednou patrónou. Regenerácia sa nastavuje v čase keď nie je požiadavka na odber odželeznenej vody, napr. v noci.
DUPLEX – zariadenie s dvoma patrónami pre nepretržitú dodávku odželeznenej vody.
TRIPLEX – zariadenie s tromi patrónami pre nepretržitú dodávku odželeznenej vody vyšších prietokov pre priemyselné použitie.
 
Neváhajte nás kontaktovať a konzultovať výber vhodného typu zariadenia pre odželeznenie pitnej vody s našim technickým oddelením.
Mám záujem o úpravu vody