DOKUMENTÁCIA

Mechanická filtrácia úžitkovej vody

Ak chcete z vašej vody odstrániť pevné častice viditeľné voľným okom, naša spoločnosť GARANT MARTIN, spol. s r.o. vám pomôže s mechanickou filtráciou úžitkovej vody. S našimi dlhoročnými skúsenosťami vám poskytneme bezplatné poradenstvo pre výber vhodného typu mechanickej filtrácie vody. Zoaoberáme sa úpravou technickej (úžitkovej), rovnako aj pitnej vody mechanickou filtrácou (viac o mechanickej filtrácii pitnej vody).
 
MODERNÁ TECHNOLÓGIA

Spôsoby mechanickej filtrácie úžitkovej vody

K základnej mechanickej filtrácií vody patria filtre na vodu s vložkami rôznej hustoty inštalované na vodovodné potrubia. Takáto mechanická filtrácia patrí medzi najzákladnejšie filtrácie vody. Filtre môžu byť s jednorázovou alebo vyprateľnou vložkou, filtre bez odkaľovania, s manuálnym odkaľovaním a automatickým odkaľovaním.

K účinnejšej mechanickej filtrácií patrí piesková filtrácia, ktorá môže byť v podobe nádrží naplnených filtračným štrkom až po automatické pieskové filtre so spätným preplachom.  Ako náplň sa využíva filtračný kremičitý štrk rôznych frakcií, alebo špeciálna filtračná náplň Filter AG Plus alebo Turbidex. Filter-Ag Plus®  a Turbidex je clinoptilolit – zeolit sopečného pôvodu, ide o prírodné médium s veľkou plochou povrchu a mikroporéznou štruktúrou.

Mechanická filtrácia s hyper-filtračnou náplňou Filter AG Plus alebo Turbidex je schopná zachytiť mechanické častice, ktoré sú obsiahnuté vo vode, do veľkosti ≥ 5 μm.

 
Neváhajte nás kontaktovať a konzultovať výber vhodného typu zariadenia mechanickej filtrácie s našim technickým oddelením.Mám záujem o úpravu vody