DOKUMENTÁCIA

Teplovodný trubkový generátor
Garioni Naval typ GMT/AC


Konštrukčný tlak:    ≤ 36 bar
Tepelný výkon:   116 kW ÷ 10.000 kW
Účinnosť:   93%

Teplovodný trubkový generátor s nútenou cirkuláciou GMT/AC v prevedení horizontálnom alebo GMT-V/AC v prevedení vertikálnom je vhodný na prípravu teplej úžitkovej vody ( TÚV ). Konštrukcia umožňuje dosahovať účinnosť až 93%.

Dodáva sa kompletne zmontovaný so všetkými regulačnými a bezpečnostnými prvkami pre automatickú prevádzku. Na vyžiadanie je možné generátor GMT/AC dodať s mikroprocesorovým riadením GARIOMATIC. Štandardne sa generátor GMT/AC dodáva s horákmi Riello, ale v prípade požiadavky je možné generátor prispôsobiť aj pre iné typy horákov.

 
MODERNÁ TECHNOLÓGIA

Výhodou teplovodného generátora GMT/AC sú nízke investičné náklady a ohrev vody za 5 min.

Teplovodný trubkový generátor GMT/AC sa vyrába v rozsahu tepelných výkonov od 116 kW až do 10.000 kW jedného zariadenia. Generátory GMT/AC sú testované na tlak až do 36 bar.

Voľbu vhodného typu teplovodného trubkového generátora konzultujte s našim technickým oddelením. Mám záujem o kotol