DOKUMENTÁCIA

Chémia na úpravu vody

Spoločnosť GARANT MARTIN, spol. s r.o. zabezpečuje chemickú úpravu vody dávkovaním chémie. Chémia na úpravu vody sa používa pri rôznych procesoch, od dávkovania chémie pri dezinfekcii pitnej vody, cez dávkovanie chémie na odkysličenie a úpravu pH kotlovej vody, až po dávkovanie chémie pre chladiace systémy.

Najčastejšie chemické úpravy vody pomocou dávkovania chemikálií sú:
 • úprava nízkeho pH, ktoré spôsobuje koróziu spôsobenú kyslou vodou,
 • odstránenie kyslíka ( O2 ) z napájacej vody, ktorý spôsobuje kyslíkovú – jamkovú koróziu.
 • dezinfekcia pitnej vody
 • dávkovanie flokulantov
 • dávkovanie bazénovej chémie
 • dávkovanie biocídnych prostriedkov pre chladiace systémy
 • dávkovanie chémie v práčovniach
 
MODERNÁ TECHNOLÓGIA
 
 

Chemické produkty pre úpravu vody

Spoločnosť  GARANT MARTIN, spol. s r.o. ako dodávateľ chemických produktov na úpravu vody firmy Kurita Europe GmbH Nemecko, zabezpečuje poradenstvo a dodávky chemických produktov pre tepelné systémy vykurovania, parné systémy, chladiace systémy a pre chemickú úpravu technologickej vody v priemysle.

Všetky dodávané chemické produkty majú za úlohu vo svojej triede zvýšiť efektivitu prevádzky zariadení, predĺženie životnosti zariadení, zníženie požiadaviek na údržbu zariadení, zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti a ochranu životného prostredia.
 

Chemické produkty pre tepelné systémy:

 • Ferrolix 8358
Kvapalný produkt na báze siričitanu, určený k chemickému viazaniu kyslíka. Účinne odstraňuje zvyškový kyslík z napájacej línie a z kotla. Kompletne eliminuje koróziu v napájacej línii a v kotlovom systéme.
 • Ferrolix B561​
Kvapalný produkt - kotlová chemikália pre nízko a strednotlaké kotlové systémy. Je chemikáliou 
pre inhibíciu korózie, zabránenie tvorby tvrdých nánosov  a akumulácie kalu. Má vynikajúci účinok 
proti tvorbe nánosov uhličitanu vápenatého, hydroxylapatitu, oxidov kremíka a pod.
 • Ferrolix ML3128
Kvapalný multifunkčný produkt pre nízko a strednotlaké kotly. Je možné ho použiť
v potravinárskom priemysle. Multifunkčný účinok – inhibícia korózie, účinný proti tvorbe vodného 
kameňa, dispergátor nánosov. Vynikajúci účinok proti tvorbe nánosov uhličitanu vápenatého,
hydroxylapatitu, kremičitých nánosov a vynikajúci dispergačný účinok voči hydroxidom železa a  
fosforečnanu vápenatého.
 • KURITA F-5106
Kvapalný produkt -  biocídny prostriedok s vynikajúcimi účinkami pre otvorené cirkulačné  
chladiace systémy. Vynikajúci efekt voči baktériám, riasam a hubám už pri nízkej dávke. Vynikajúci efekt voči tvorbe slizovitých nánosov. Neoxidujúci biocíd a nekorozívny pre oceľ a meď.
 • Ferrocid 8597
Tablety - Širokospektrálny biocíd pre priemyselné vody, účinný v širokom rozsahu hodnôt pH.
Prípravok je zvlášť užitočný pre dezinfekčnů úpravu v systémoch s nízkym objemom alebo obtiažnym prístupom, alebo pre systémy, u ktorých môže byť automatické dávkovanie príliš drahé: v úžitkovej vode v malých priemyselných zariadeniach a ako dezinfekcia pre plavecké bazény.
  
Ferrocid® 8597 je oxidačný biocíd, ktorý ponúka široké spektrum biocídnej aktivity dezinfekčný účinok pre obmedzovanie množenia baktérií, húb, plesní, rias a Legionella pneumophila. 
Ferrocid® 8597 sa môže používať v recirkulačných chladiacich vežiach, prietočných filtroch, prietočných chladiacich systémoch a v priemyselných vodných čistiacich systémoch plynov. 
Ferrocid® 8597 použitý pre vodu v plaveckých bazénoch sa v porovnaní s anorganickými chlórovými prípravkami odlišuje tým, že nezapácha.
 • Cetamine G900
Organický, all-in one, ochranný prostriedok pre uzatvorené vykurovacie a chladiace systémy
Cetamine® G 900 je organický prípravok, ktorý zamedzuje vytváraniu pevných usadenín a korózii prostredníctvom ochranného filmu v horúcovodných systémoch, uzatvorených chladiacich systémoch a v systémoch s chillermi. Cetamine filmotvorné amíny (CFA) obsiahnuté v 
Cetamine® G 900 vytvárajú ochranný film na povrchoch kovov, ktorý tvorí nepriepustnú
bariéru medzi rozpusteným kyslíkom a povrchom kovu čím zamedzuje kyslíkovej korózii.
Cetamine® G 900 upravuje pH uzatvoreného systému v rozmedzí 9,0 až 9,5 v ktorom je
korózia medi a oceli minimalizovaná vďaka ich pasivovanému stavu. CFA obsiahnutý v 
Cetamine® G 900 modifikuje kryštalický systém uhličitanu vápenatého, ktorý sa vylučuje v nepriľnajúcej forme. Polymérmi sú zvýšené anti-scalingové vlastnosti.


Neváhajte nás kontaktovať a konzultovať výber vhodného typu chemických produktov pre úpravu vody s našim technickým oddelením.Mám záujem o úpravu vody