DOKUMENTÁCIA

Nerezový kondenzačný ekonomizér
typ BAX


BAX je kondenzačný výmenník tepla postavený z nerezovej ocele AISI 316 Ti. Inštaluje sa na výstupe spalín z kotla. Je určený výhradne pre palivo zemný plyn alebo LPG.
Keď prechádzajú spaliny cez výmenníkovú jednotku, ich teplota značne klesne a ak je teplota spätného odberu pod 57 °C, kondenzuje vodnú paru tým, že využíva latentné teplo kondenzácie.
Výmenníková jednotka musí byť hydraulicky pripojená v sérii k zodpovedajúcemu kotlu; zvýšenie teploty vody je iba niekoľko °C a kontrola minimálnej povolenej teploty kotlom je povinná.

Niektoré z hlavných čŕt produktu sú uvedené nižšie:
- plocha tepelnej výmeny je vyrobená z nerezovej ocele AISI 316 Ti,  zváraná metódou TIG,  skladajúca sa z nerezových plechov vyznačujúcich sa určitým vlnitým tvarom, pre zväčšenie plochy na tepelnú výmenu a uľahčenie tvorby kvapiek umožňujúce dostatočný odtok vody.
- plášť ekonomizéru so systémom kotla v prívodnom a vratnom zapojení, s vonkajšou izoláciou z minerálnej vlny a vypuklým hliníkovým plášťom.
- predná časť z nerezovej ocele a zadná časť vyhotovená so spalinovými pripojeniami a pripojením odvodu kondenzátu.
- výškovo nastaviteľný nosník

 
EKOLOGICKY NEZÁVADNÉ
EKONOMICKY ÚSPORNÉ
MODERNÁ TECHNOLÓGIA

Voľbu vhodného typu ekonomizéru konzultujte s našim technickým oddelením. Mám záujem o ekonomizér

NA STIAHNUTIE