DOKUMENTÁCIA

Horúcovodný kotol ICI Caldaie
typ ASGX EN


Konštrukčný tlak:    12 bar
Tepelný výkon:   3.000 kW ÷ 7.000 kW
Účinnosť:   90%
Tepelný výkon:   8.000 kW ÷ 17.000 kW
Účinnosť:   91%
 
Horúcovodný trojťahový kotol ASGX EN sa vyrába v dvoch prevedeniach. Je vyrobený z kvalitnej ocele a je určený na ohrev s teplotami vyššími ako 110°C.

 
MODERNÁ TECHNOLÓGIA

Dodáva sa kompletne zmontovaný so všetkými regulačnými a bezpečnostnými prvkami pre automatickú prevádzku. Kotol ASGX EN je dodávaný s ovládacím panelom. Štandardne sa kotol ASGX EN dodáva s horákmi Riello, ale v prípade požiadavky je možné kotol prispôsobiť aj pre iné typy horákov.

Horúcovodný kotol ASGX EN sa vyrába v rozsahu tepelných výkonov od 3.000 kW až do 7.000 kW jedného zariadenia s účinnosťou 90% a rozsahu tepelných výkonov 8.000 kW až do 17.000 kW jedného zariadenia s účinnosťou 91%. Konštrukčný tlak kotlov ASGX EN je 12 bar.

Voľbu vhodného typu horúcovodného kotla konzultujte s našim technickým oddelením.

NA STIAHNUTIE